Avís Legal

Comparteix:

AVÍS LEGAL Quevolsfer.cat
Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.
A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal, www.quevolsfer.cat i els usuaris del mateix.
Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.
En conseqüència, s’informa del següent:
.- El domini d’Internet www.quevolsfer.cat té per objecte complementar i ajudar a la difusió de les diferents activitats i notícies sobre el món de la cultura, l’oci i l’educació, en els seus diferents àmbits que es realitzin principalment a la comarca de la Garrotxa, podent-se fer extensible a altres territoris.

Accés i ús del lloc web
.- L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.
.- L’accés a www.quevolsfer.cat atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.
.- El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per quevolsfer.cat en el moment en què l’usuari accedeixi.
.- L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que www.quevolsfer.cat posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.  Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a www.quevolsfer.cat dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
.- Www.quevolsfer.cat, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
.- El portal no es pot responsabilitzar de qualsevol canvi en la programació de les activitats publicades.
.- Www.quevolsfer.cat es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per l’eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Butlletins i comunicacions electròniques
Www.quevolsfer.cat, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

Publicitat
A la pàgina Web poden allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació. Www.quevolsfer.cat no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Protecció de dades personals
Www.quevolsfer.cat garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

De la qualitat del Servei
L’accés al Portal no implica l’obligació per part de www.quevolsfer.cat de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
Www.quevolsfer.cat no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

Cookies
En relació a les cookies consulti la política de cookies amb aquest enllaç.

Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i www.quevolsfer.cat en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.